GENEL
Giriş Tarihi : 09-05-2022 16:17

Besicilere, Sağlıklı Hayvanları İçin Destek

İşletmede bulunan damızlık boğalar ile 6 aylık yaştan büyük erkek hayvanlar hariç tüm hayvanlar için hayvan başına 450 lira destek verildiği açıklandı.

Besicilere, Sağlıklı Hayvanları İçin Destek

Hastalıktan ari işletme sayısının arttırılmasına yönelik çalışmalar devam ederken, işletmede bulunan damızlık boğalar ile 6 aylık yaştan büyük erkek hayvanlar hariç tüm hayvanlar için hayvan başına 450 lira destek verildiği açıklandı.

Yurt genelinde hayvan sağlığının korunup, hastalıktan ari işletme sayısının artırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar devam ederken, damızlık boğalar ile 6 aylık yaştan büyük erkek hayvanlar hariç tüm hayvanlar için hayvan başına 450 lira destek verildiği açıklandı.

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya yaptığı yazılı açıklamada, başvuru yapan işletmelerde yapılan tespit ve denetimlerde uygun sonuç alındığı takdirde Brucella ve Tüberküloz hastalıkları yönünden tarama işlemlerinin başlatıldığını söyledi. 

Özkaya, ‘’Yapılacak testler sonucunda yıl sonunda Brucella ve Tüberkülozis hastalıkları yönünden tüm hayvanlardan negatif sonuç alınması durumunda işletme için ‘Hastalıktan Ari İşletmeler için Sağlık Sertifikası’ tanzim edilmektedir. Belirlenen tarihte işletmede bulunan damızlık boğalar ve 6 aylık yaştan büyük erkek hayvanlar hariç tüm hayvanlar için destekleme miktarı hayvan başı 450 bin lira ödeme yapılmaktadır’’ dedi.

Özkaya, 2022 yılı itibarı ile Yozgat il genelinde 14 hastalıktan ari işletmenin bulunduğunu, önümüzdeki bir yıl içinde en az 20 ari işletme sayısına ulaşmak için çalışmaların devam ettiğini aktardı. Özkaya, ‘’Ülkemiz genelinde en fazla ari işletmesi olan ilk 10 il arasına girmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki yıllarda ari işletme sayılarının katlanarak artacağını tahmin ediyoruz. Yozgat’ın da hayvan hastalıkları ve damızlık hayvan temini açısından en güvenilir illerden bir tanesi haline gelmesi için çalışıyoruz’’ diye ekledi.

Hastalıklarla etkin mücadele

Tanju Özkaya, Türkiye’de yaygın olarak görülen sığır tüberkülozu ve sığır, koyun, keçi brucellozu hastalıkları ile etkin mücadele edilmesi, halk sağlığının korunması amacı ile bakanlık tarafından hastalıktan ari işletmelerin desteklenmesi projesinin uygulamaya konulduğu bilgisini verdi. 

Özkaya, ‘Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı ve Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği’ gereğince söz konusu proje çerçevesinde sertifikalandırılan süt sığırı işletmelerinde bulunan, damızlık boğalar dışındaki, altı ay yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç tüm sığırlara destekleme ödemesi yapıldığının altını çizdi. 

Özkaya ‘’Bakanlığımızca uygulanan hastalıktan ari işletmelerin desteklenmesi projesi, hayvan sağlığının korunması yanında, kaliteli ve sağlıklı süt üretilmesi ile ülkemiz süt sektörünün Avrupa Birliğine süt ve süt mamulleri ihracatı yapabilmesi için temel teşkil etmektedir. Ülkemizden AB’ye süt ve süt ürünleri ihracatı yapılabilmesi için süt işleme tesislerinin, süt sağladığı çiftliklerin öncelikle ‘Hastalıktan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikasına’ sahip olmaları gerekmektedir’’ ifadelerini kullandı.

Damızlık düve alımları

Özkaya, bakanlık tarafından Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Projesi kapsamındaki illerde damızlık düve alımları ve damızlık erkek materyal alımı ile ilgili uygulanan hibe projelerinde damızlık hayvanların sadece TİGEM veya hastalıktan ari işletmelerden teminine izin verildiğini hatırlattı. 

Özkaya açıklamasında, ‘’Bu kapsamda hayvanları kayıt altına alınmış, hayvan refahı açısından asgari teknik ve hijyenik şartları taşıyan, işletmesinde karantina ünitesine sahip, süt sağım ünitesi veya soğutma tankı bulunan, işletmeye hayvan giriş-çıkışlarında gerekli izolasyon ve sağlık kurallarını uygulayan, doğum, ölüm, mecburi kesim gibi hayvan hareketleri ve sağlık şartları ile ilgili kayıt tutan damızlık süt işletmeleri hastalıktan ari işletmeler için sağlık sertifikası müracaatında bulunabilmektedir. Müracaatı uygun bulunan işletmelerde Brucella ve Tüberküloz hastalıkları yönünden tarama işlemleri yapılıp, testler sonucundan tüm hayvanlardan negatif sonuç alınması durumunda işletme için sertifika tanzim edilmektedir’’ görüşlerine yer verdi.

Kaynak: Ajans Bizim

Bilal KaradağBilal Karadağ