SON DAKİKA
Giriş Tarihi : 07-10-2021 08:55   Güncelleme : 07-10-2021 08:55

DT'ye ''Mevzuata Aykırılık'' Uyarısı

Sayıştay'ın Devlet Tiyatroları 2020 Yılı Denetim Raporu'nda bazı hizmet alım ihalelerinde ''mevzuata aykırı davranıldığı''na yer verildi.

DT'ye ''Mevzuata Aykırılık'' Uyarısı

Sayıştay,  Devlet Tiyatroları'ndaki (DT) bazı hizmet alım ihalelerinde ''mevzuata aykırı'' davranıldığını tespit etti. 

Sayıştay'ın 2020 yılı DT Denetim Raporu'nda, hizmet alımı ihalelerindeki ''mevzuata aykırılık'' dört ana başlık altında şöyle sıralandı:

''-Konusu aynı olan hizmet alımlarının doğrudan temin limiti altında kalınmak amacıyla parçalara bölünerek gerçekleştirilmesi

-Kamu İhale Kanunu'na göre doğrudan temin yöntemi ile yapılan mal ve hizmet alımlarında kanunda öngörülen yüzde 10'luk sınırın aşılması

-Doğrudan temin usulü ile yapılan alımların elektronik kamu alımları platformu kullanılarak Kamu İhale Kurumu'na bildirilmemesi

-Limitler kapsamında yapılan doğrudan temin alımlarında yasaklılık kontrolünün yapılmaması''

Personel servisi ihalesi

Raporda, ''doğrudan alım limiti altında kalma'' konusunda şu örneklere yer verildi:

''-2019 yılında ihale edilen personel servis kiralanması işi kapsamında yüklenici ile sözleşme imzalandığı, yürürlüğe giren sözleşme 22.05.2020 tarihinde sona ermiştir. Bu tarihten sonra personel servis taşıması için aynı yüklenici ile doğrudan temin yöntemiyle 5 ayrı sözleşme imzalanarak hizmet alımı sürdürülmüştür. 

-Şehirler arası turne amaçlı şoförlü otobüs kiralama hizmet alımı işi kapsamında yüklenici ile sözleşme imzalanmış, yürürlüğe giren sözleşme 12.03.2020 tarihinde sona ermiştir. Bu tarihten sonra aynı hizmet için bir adet doğrudan temin sözleşmesi imzalanarak hizmet alımı sürdürülmüştür.

Yukarıda örnekleri verilen ve konularının da aynı olması nedeniyle, pazarlık usulü ile yapılan sözleşmeler bitmeden önce yeni ihale hazırlıklarının yapılarak bir sonraki ihale sürecinin başlatılması, tekemmül ettirilmesi ve önceki sözleşmenin bitiminden hemen sonra devreye girecek şekilde hareket edilmesi, idarenin tüm hazırlıklarını buna göre yapması gerekmektedir.''

''Doğrudan teminde yüzde 10'luk sınır aşıldı''

Raporda, mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usul olduğu belirtilerek, ''Bütün bu satın almaların kanunda belirtilen istisnalar hariç öncelikle bu usullerden biriyle yapılması gerektiği'' belirtildi. 

DT mali verilerine göre mal ve hizmet alımları için ilgili ödenek tertipleri kapsamında 56,1 milyon lira ödenek ayrıldığı, bu ödenekten toplam 48,8 milyon liralık harcama yapıldığı belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:

''Sözkonusu harcamalardan doğrudan temin yöntemiyle toplam 17.421.418,56 (KDV Hariç) TL'lik alımın gerçekleştirildiği anlaşılmıştır. Bu miktar, mal ve hizmet alımı için ayrılan ödeneklerin ortalama yüzde 31,05 ine tekabül etmekte olup, doğrudan temin limiti olan yüzde 10'luk sınır toplamda ortalama yüzde 21,05 kadar aşılmış bulunmaktadır.

(İlgili) mevzuat hükümleri ve açıklamalar birlikte değerlendirildiğinde; idare tarafından 4734 sayılı Kanunun 21 ve 22'nci maddelerindeki parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin yüzde 10’luk sınırının mevzuata aykırı bir şekilde aşılması suretiyle, Kamu İhale Kurulu’nun görüşü alınmadan, alım yapılmaması gerekmektedir.''

''EKAP'a bildirim yapılmadı''

Raporda, DT'ya bağlı bazı birimlerin doğrudan temin yoluyla yaptıkları alımlarına ilişkin şu tespite yer verildi:

''Denetimler sırasında idareye bağlı bazı birimlerin, doğrudan temin yoluyla yaptıkları alımları 'Doğrudan Temin Kayıt Formu' doldurarak Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden Kamu İhale Kurumu'na KİK’e bildirmedikleri görülmüştür. Bunun sebepleri araştırıldığında, Bilişim Teknolojileri alt yapısının yetersizliği, DT merkez ve taşra teşkilatında eleman yetersizliğinin olduğu, mevcut elemanların ise konu ile ilgili yeterli eğitimlerinin olmadığı anlaşılmıştır.

İdare tarafından, Bilişim Teknolojileri altyapısını iyileştirilmesinin yanında, konu ile ilgili eğitim eksikliği bulunan ilgili personelin de eğitim eksikliklerinin giderilmesinin gerekli olduğu değerlendirilmektedir.''

''Yasaklılık kontrolü yapılmadı''

Raporda, DT'ye bağlı bazı birimlerin alımlarına ilişkin şu değerlendirmeye yer verildi:

''Yapılan incelemelerde, bazı birimlerin mevzuata aykırı olarak parasal limitler kapsamında yapılan doğrudan temin alımlarında alım yapılan gerçek veya tüzel kişinin yasaklılar listesinde bulunup bulunmadığını EKAP'tan kontrol etmediği anlaşılmıştır. 

Harcama birimleri tarafından yasaklı firmalardan alım yapılması riskini bertaraf edilmesi açısından, idarelerin, parasal limit dahilinde yaptıkları doğrudan temin alımlarında alım yapılacak gerçek veya tüzel kişinin yasaklılar listesinde bulunup bulunmadığını EKAP'tan kontrol edilmesi gerekmektedir.'' 

Kaynak: Ajans Bizim