YAŞAM
Giriş Tarihi : 30-05-2021 11:12   Güncelleme : 01-06-2021 09:23

Hekimler Kaygı Duyuyor!!!

Diş hekimlerinin yüzde 78’i ‘işiyle ilgili gelecek kaygısı’ duyuyor. Bu oran 29 yaş altındakilerde yüzde 93’e çıkıyor.

Hekimler Kaygı Duyuyor!!!

Her beş diş hekiminden dördü işinin geleceği için kaygı duyuyor. 

Araştırma şirketi Konda’nın İstanbul Dişhekimleri Odası için yaptığı anket, diş hekimlerinin pandemi sürecinde yaşadığı korku ve kaygılarla, işlerinin geleceğine ilişkin düşüncelerini ortaya koydu. Ankete göre diş hekimlerinin yüzde 78’i yani her beş diş hekiminden dördü, ‘işiyle ilgili gelecek kaygısı’ duyuyor. Bu oran 29 yaş altındaki genç diş hekimlerinde ise yüzde 93’e çıkıyor. 

Araştırmaya göre diş hekimlerinin yüzde 65’i meslekte artan işsizliğin en önemli nedeni olarak diş hekimi sayısının artmasını gösteriyor. Diş hekimlerinin yüzde 78’i de devletin özel muayenehane, poliklinik ve merkezlerden SGK kapsamında diş hekimliği hizmeti alması gerektiğini söylüyor.

Anket, diş hekimlerinin pandemi sürecinde sağlıklarını kaybetme korkusu, yakınlarına ve hastalarına enfeksiyon taşıma kaygısı ve sosyal fobi gibi pek çok olumsuz duyguyu yaşadığını da ortaya koydu.

Oda üyelerinin yüzde 91’i ''Ailem veya yardımcılarıma hastalık taşıma kaygısı yaşadım'' dedi. Anket katılımcılarının yüzde 77’si sağlığını kaybetme korkusu yaşarken, her 10 katılımcıdan 7’si pandemi sürecinde hastalarını çapraz enfeksiyona maruz bırakma kaygısı yaşadı. Bu süreçte gelirinin azaldığını söyleyen diş hekimlerinin oranı ise yüzde 67 olarak belirlendi. Oda üyesi diş hekimlerinin yüzde 40’ı da pandemi sürecinde sosyal fobisinin oluştuğunu dile getirdi. 

Araştırma verileri Konda dijital araçları üzerinden online olarak toplandı. Araştırma bulguları bin 355 kişinin verdiği yanıtlar ele alınarak analiz edildi.

''Sonuçlar çözümün yolunu da gösteriyor''

İstanbul Dişhekimleri Odası Başkanı Tarık İşmen, anket sonuçlarını değerlendirirken, şunları kaydetti:

“Pandemi sürecinden tüm toplum kesimlerinin etkilendiğini iyi biliyoruz. Ancak diş hekimlerinin yaşadıkları kaygı ve sorunlar bambaşka bir nitelik taşıyor. 

Özellikle filyasyonda çalışan meslektaşlarımız pandemi sürecini çok yakıcı biçimde yaşadılar ve yaşamaya devam ediyorlar. Ancak bunun ötesinde diş hekimliği hastayla yakın çalışma koşulları nedeniyle sağlık meslek grubu içinde en riskli dallardan biri. Konda’nın kurumumuz için yaptığı araştırma bunun yarattığı ek kaygı ve korkuları çok net biçimde gösteriyor.”

19 fakülte var

Araştırmadan çıkan en çarpıcı sonuçlardan birinin de diş hekimlerinin işlerinin geleceğine ilişkin duydukları kaygının yüksekliği olduğunu belirten İşmen, şunları dile getirdi:

“Yüksek Öğretim Kurulu’nun meslek örgütlerine danışmadan, sağlık alanındaki koşulları ve potansiyeli dikkate almadan açtığı diş hekimliği fakülteleri, bu alandaki işsizliği özellikle de genç diş hekimleri arasındaki işsizliği artırmaktan başka bir işe yaramıyor. 1908’den 2002’ye kadar Türkiye’de bu alanda 19 fakülte vardı. 2003-2009 arasında bunlara 10 fakülte daha eklendi ve 29’a çıktı. 2009-2021 arasındaki süreçte ise bu sayı 29’dan 102’ye çıkarıldı. Şu anda Türkiye genelinde 34 bine yakın öğrenci diş hekimliği fakültelerinde öğrenim görüyor. Ülkemizde her yıl İstanbul Dişhekimleri Odası’nın toplam üye sayısına yakın, yani yaklaşık 9 bin genç bu bölümlere kaydoluyor. Genç mezunların yüzde 93’ünün gelecek kaygısı duyması bu nedenle son derece doğal hale geliyor!”

Çözüm önerileri

İşmen, anketin sunduğu olumsuz sonuçların çözümünün de yine anket sonuçlarında göründüğünü belirtti ve şu önerileri sundu: 

“Yükseköğretimde insan gücü planlaması yapılmalı. YÖK plansız biçimde diş hekimliği fakültesi açmaya artık son vermeli. Varolan bölümlerdeki kontenjanlar da düşürülmeli. Tüm diş hekimlerinin gelecek kaygısını azaltmak ve halkın nitelikli ağız ve diş sağlığı hizmetine ulaşımını kolaylaştırmak için politika değişikliğine de gidilmeli. Bunun için öncelikli olarak; devlet SGK kapsamında, yurttaşlarımızın özel muayenehane, poliklinikler ile merkezlerden ağız ve diş sağlığı hizmeti almasının yolunu açmalı. Sağlık hizmetlerinden alınan KDV oranı da düşürülmeli.” 

Kaynak: Ajans Bizim