GÜNDEM
Giriş Tarihi : 24-09-2021 14:44   Güncelleme : 24-09-2021 14:44

"İmam Hatiplere Gitmeyin" Çağrısına Yanıt

Cübbeli Ahmet'in imam hatip okullarıyla ilgili yaptığı "Çocuklarınızı imam hatip ve ilahiyata göndermeyin" açıklamasına Milli Eğitim Bakanlığı’ndan cevap geldi.

MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Nazif Yılmaz, Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün imam hatip okullarıyla ilgili sözlerine tepki gösterdi, ''öğretmen ve öğrencileri zan altında bırakan ifadelerin tashihini'' istedi.  

Kamuoyunda ''Cübbeli Ahmet'' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün imam hatip okullarıyla ilgili yaptığı "Çocuklarınızı imam hatip ve ilahiyata göndermeyin" açıklamasına Milli Eğitim Bakanlığı’ndan cevap geldi.

MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Nazif Yılmaz, ''Cübbeli Ahmet'in öğretmen ve öğrencileri zan altında bırakan ifadelerini tashih etmesinin arzulandığını'' ifade etti. Yılmaz, yaptığı açıklamada, Ahmet Mahmut Ünlü’nün ''imam hatip okulları hakkında sahih olmayan nakiller üzerinden zanda bulunmasına sebep olduğunu'' belirtti. Yılmaz,  “Bir asırdır 'İmam hatip mektebi/okulu/lisesi' adıyla eğitim sistemimizde yerini alan imam hatip okullarının temel misyonu, eğitim öğretimde bütüncül bir yaklaşımı esas alıp fizik-metafizik, madde-mânâ, dünya-ahiret dengesini ve ilişkisini gözeterek varlığa, hayata, bilime ve sanata tevhîdî bir anlayışla bakan, hayatın her alanında erdemleriyle var olan, tarihî ve kültürel mirasımızı özümsemiş, ailesine, çevresine, ülkesine ve bütün insanlığa faydalı olma idealine sahip, Kur’an ve Sünnet ekseninde bilgi ve hikmetin yolundan giderek medeniyetimizin ihyâ ve inşâ sürecinde sorumluluk alan öncü nesillerin yetiştirilmesi olmuştur” dedi. 

İmam hatip okullarında verilen eğitimde ve ders kitaplarında ''ayrımcılık ve mezhebî farklılıkları öne çıkaran bir anlayış değil Kur’an ve sünnet merkezli, temel İslâmî kaynaklara dayalı bütünleştirici ve birleştirici bir yaklaşım ortaya konulduğunu'' belirten Yılmaz, şöyle devam etti: 

“Okullarda verilen din eğitiminde İslam dîni içerisinde ortaya çıkan farklı fıkhî yorumlar ve düşünce oluşumları bir zenginlik olarak kabul edilerek öğrencilerin bu bilgileri doğru bir şekilde öğrenmesi hedeflenmektedir. Bunun sonucunda, öğrencilerin Kur’an ve sünnet çerçevesinde doğru inanca sahip olmaları, doğru bilgi, doğru düşünce ve doğru davranış kazanmaları hedeflenmektedir. Ülke insanının dînî inanış ve anlayışlarını gözardı etmeksizin bid’at ve hurafelerden arındırılmış, sahih bir din öğretimi, devletin denetim ve himâyesinde gerçekleştirilmektedir. Bir de, kendisini daha geniş bilgi almak için 1951 yılında ilk açılan okullardan kendisine yakın olan Fatih'teki İstanbul Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip Lisesine davet ediyoruz.”

Ne demişti?

Ahmet Mahmut Ünlü, CNN Türk'de yayınlanan Tarafsız Bölge programında, “Çocuklarınızı imam hatip lisesine göndermeyin, düz okullara gönderin daha az hasarla çıkar. Ben bunu gördüm, denedim. Bütün çevremdeki insanlar, 'çocuklarımızı gönderdik, kız çocuklarımız geliyor hoca sahabeye hakaret, hadis, mezhep yok…' Yani müfredat işlemiyor. Müfredattaki şeye yorum katıyor. Hangi cemaate bağlıysa veyahut mezhepsizlik, reformist, mealcilik akımı her neyse orayı empoze etmeye çalışıyor. Bugün ilahiyatta benim reddiye yaptığım adamlardan 'Kuran değişsin' diyen adam şu an da Ankara İlahiyatta hoca” demişti. 

Kaynak: Ajans Bizim