YEREL
Giriş Tarihi : 04-05-2022 23:16

Sulama Barajı İnşaatına Devam

Çankırı’da tarımsal alanları sulamak amacıyla planlanan Kızlaryolu Barajı inşaat çalışmaları devam ediyor.

Sulama Barajı İnşaatına Devam

Çankırı’da tarımsal alanların sulamasının yapılarak daha bol ve kaliteli ürünlerin alınması, ürün deseninin çeşitlendirilmesi amacıyla Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından projelendirilen sulama amaçlı tesislerde çalışmalar devam ediyor.

Çankırı’da temelden 91.5 metre yüksekliğinde ve 114,56 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olan Devrez Kızlaryolu Barajı’nda, projenin ana ulaşım yolu, vana odası ulaşım yolu, taş ocağı ulaşım yolu, malzeme ocağı ulaşım yolu, ön batardo, mansap batardosu ve gövde sıyırma kazısı yüz 100 oranında tamamlandı. Memba batardosu ve gövde temel betonu imalatlarının devam ettiği, memba batardosu 1025 kotuna getirildiği, çalışmalar tüm hızıyla devam ettiği kaydedildi. 

Projenin tüm aşamalarının tamamlanması neticesinde 2022 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 350 Milyon lira katkı sağlanması hedeflendi. Çankırı Devrez Kızlaryolu Barajı’nın tarım alanlarının sulanması maksadıyla inşa edildiği bildirildi. Barajın tamamlanmasıyla Çankırı ili sınırlarında 5 bin 677 hektar, Kastamonu’da 6 bin 64,50 hektar, Çorum’da 2 bin 455, 50 hektar olmak üzere 14 bin 197 hektar tarım alanının sulanacağı, bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verimin artacağı, hem de yörede ürün çeşitliliğinin sağlanacağının altı çizildi.

Kaynak: Ajans Bizim

Bilal KaradağBilal Karadağ